-42% OP ALLE PRODUCTEN !
De korting wordt automatisch berekend op de standaard productprijs*.

We hebben goed nieuws voor jou, de hoofdpromotie is combineerbaar met andere kortingen! Aarzel niet en krijg een extra korting van 5% voor inschrijving op onze nieuwsbrief!

*Korting is niet van toepassing op lijmen, accessoires en cadeaubonnen.

ReglementReglement van de online winkel REDRO.NL

 

§ 1: Algemene bepalingen

 

Dit reglement bepaalt de voorwaarden en regels voor het gebruik van de online winkel REDRO.NL, evenals de verantwoordelijkheidsomvang. Door gebruik te maken van de diensten van de online winkel REDRO.NL, bevestigt de gebruiker dat hij/zij dit reglement heeft gelezen en alle bepalingen accepteert, en hij/zij zich verbindt tot het naleven van de bepalingen ervan.
Alle betrekkingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen REDRO.NL en klanten vallen onder de algemene handelsvoorwaarden. Afwijkingen worden uitsluitend overwogen als deze vooraf schriftelijk zijn bevestigd tussen REDRO.NL en de klant, of als deze duidelijk zijn omschreven in deze algemene handelsvoorwaarden.
De klant verplicht zich om bij het bestelformulier volledige en juiste gegevens te verstrekken. Het verstrekken van valse gegevens kan leiden tot aansprakelijkheid van de klant voor eventuele schade als gevolg daarvan.
Voor kwesties die niet zijn geregeld in het reglement, met name voor het indienen van verklaringen in elektronische vorm, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

§ 2: Overeenkomstsluiting

Afbeeldingen en alle andere producten die op internet of in andere media worden gepresenteerd door REDRO.NL, zijn geen handelsaanbod, maar slechts een uitnodiging voor de klant om een koopaanbod te doen. Koopaanbiedingen kunnen worden gedaan via de door REDRO.NL voorbereide online bestelformulieren.
De door de klant geplaatste bestelling vormt een koopovereenkomst en is gebaseerd op het geldende reglement. Elk besteld artikel moet door de klant worden geconfigureerd volgens zijn/haar wensen. De klant moet zich bewust zijn van alle configuratiemogelijkheden en rekening houden met de totale prijs. Alle prijzen zijn altijd inclusief belastingen en exclusief verzendkosten.
De aangeboden artikelen zijn slechts voorbeelden. De klant ontvangt geen origineel beeld, maar slechts een kopie die overeenkomt met het motief, die is voorbereid op het gekozen medium en volgens de gekozen techniek.
Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een e-mail met een samenvatting van zijn/haar aankopen en een verzoek om de bestelling te bevestigen. Als begindatum van de uitvoeringstermijn van de bestelling wordt de eerstvolgende werkdag na de dag waarop de betaling is geaccepteerd of geboekt, aangenomen.
REDRO.NL behoudt zich het recht voor om de service en de bestelling te weigeren als de producten inhoud bevatten die in strijd is met de wet, goede zeden of sociale normen. De winkel behoudt zich ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de prijzen van de producten die worden aangeboden, evenals in de kosten voor het leveren van de bestelde artikelen.

 

§ 3: Betalingsvoorwaarden

REDRO.NL accepteert uitsluitend vooruitbetaling voor de geaccepteerde bestellingen. Betalingen voor de goederen kunnen worden gedaan door middel van vooruitbetaling op het opgegeven bankrekeningnummer of via een veilig betalingssysteem via DotPay. Betaling per cheque of contant is niet mogelijk. De betaling wordt als voltooid beschouwd na ontvangst van de betaling op de rekening. Het plaatsen van een bestelling en de ontvangst van de betaling wordt bevestigd via e-mail. De klant heeft de mogelijkheid om de status van de bestelling te volgen.

 

§ 4: Leveringsvoorwaarden

De bestelde artikelen worden via een koeriersbedrijf naar de klant verzonden en afhalen is niet mogelijk. Elk product in de winkel heeft een specifieke levertijd die wordt vermeld in de productbeschrijving. De levertijd begint vanaf het moment dat de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Bestellingen met verschillende levertijden worden verzonden zodra de hele bestelling compleet is, dus na de langste vermelde levertijd. In bijzondere gevallen behoudt de winkel zich het recht voor om elk product afzonderlijk te verzenden. De verzendkosten worden berekend voor elke afzonderlijke bestelling en verschijnen in de configurator als de eindprijs. Verzendkosten worden berekend voor elke bestelling, ongeacht de verzendmethode. Als de levering van de goederen niet overeenkomt met de afspraken in de overeenkomst en dit te wijten is aan ons, verplicht de klant zich om ons een extra termijn van 2 weken te geven om de bestelling te leveren.

§ 5: Schade tijdens transport

De koper dient de staat van het pakket te controleren op het moment van ontvangst van de koerier. Indien wordt vastgesteld dat de inhoud beschadigd is of sporen van opening vertoont, moet de ontvangst van het pakket niet worden bevestigd, maar moet de koerier worden gevraagd om een schaderapport op te stellen. De klant is verplicht om de winkel zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een poging tot levering van een beschadigd pakket.

§ 6: Beperking van aansprakelijkheid

REDRO.NL is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van permanente toegang tot de online winkel en de snelheid van het systeem, evenals technische en elektronische fouten die zich voordoen bij het plaatsen van een bestelling, als de oorzaak van hun ontstaan factoren zijn waarop de winkel geen invloed heeft.

§ 7: Recht om de overeenkomst te annuleren

REDRO.NL is een dienst voor op maat gemaakte productie. De klant bepaalt zelf de parameters van de bestelling door het kiezen van een foto, materiaal, afdrukformaat en eventuele afwerkingsmogelijkheden van het product. De productie wordt dus op maat gemaakt volgens de instructies van de klant. Behalve in uitzonderlijke gevallen die uitvoerig zijn beschreven in artikel 8 over de voorwaarden voor klachten, heeft de klant geen mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren. Als gevolg hiervan is het recht om de overeenkomst te annuleren, definitief niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
  • betreffende de levering van goederen die speciaal zijn besteld en geproduceerd volgens de instructies van de klant, waaronder fotobehang, schilderijen, posters, stickers en andere producten gemaakt uit de REDRO-fotogalerij;
  • betreffende de levering van goederen die zijn besteld en worden gebruikt voor de uitoefening van de zakelijke activiteit van de klant.

§ 8: Klachten en retouren

REDRO.NL geeft een garantie van 12 maanden op de gekochte producten, die geldig is vanaf de dag van levering aan de klant. Klachten kunnen niet gebaseerd zijn op kleine afwijkingen van het geleverde product ten opzichte van wat er in de winkel wordt aangeboden. Kleine afwijkingen omvatten kleine verschillen in formaat, type en kwaliteit van het substraat, wat technologisch gezien niet te vermijden is in het productieproces. Klachten kunnen ook niet worden ingediend voor verschillen in de werkelijke kleur van het product ten opzichte van de kleur van het product die wordt weergegeven op de computermonitor. De winkel zal ook geen klachten accepteren in geval van verkeerd gebruik van het product of ondeskundige montage ervan door de klant. De verkoper is jegens de koper (klant) aansprakelijk indien het verkochte goed een gebrek heeft dat de waarde of bruikbaarheid ervan vermindert, indien het goed niet de eigenschappen bezit waarvan de winkel de klant heeft verzekerd, of indien het goed in onvolledige staat aan de klant is geleverd. In dat geval kan de klant kosteloos verzoeken om het product te herstellen of om te ruilen voor een nieuw product dat voldoet aan de overeenkomst. Klachten worden erkend als de klant binnen 2 weken na ontvangst van de goederen schriftelijk per e-mail, fax of post een zichtbaar defect of een onjuiste levering meldt. Als REDRO.NL om de levering aan te vullen een product zonder gebreken levert, kan van de klant worden gevraagd om het gebrekkige product terug te sturen.

§ 9: Ontbinding van de overeenkomst door de verkoper

REDRO.NL behoudt zich het recht voor om zonder mogelijkheid tot schadevergoeding van de klant af te zien van de voorwaarden van de overeenkomst binnen 7 dagen na het sluiten ervan, indien zich omstandigheden hebben voorgedaan die onafhankelijk zijn van REDRO.NL en niet konden worden voorzien. De basis voor de ontbinding binnen de gestelde termijn is ook de inmenging in de structuur van de winkel door derden, als gevolg waarvan de functionaliteit, de parameters van de service en de mechanismen voor het plaatsen van bestellingen en prijzen zijn veranderd. REDRO.NL behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de volgende opdrachten te weigeren:
  • opdrachten die inbreuk maken op de persoonlijke rechten van derden;
  • opdrachten die enige vorm van geweld, ontheiliging, pornografie en inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving en algemeen aanvaarde normen bevatten.

§ 10: Auteursrechten

De aankoop van goederen impliceert geen verkrijging van enige auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de gekochte producten.
Producten verkocht door REDRO.NL zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten. De klant of derden zijn niet gemachtigd om producten van REDRO.NL te produceren, verspreiden of dupliceren.

§ 11: Persoonsgegevens

Door zich te registreren in de online winkel geeft de klant tegelijkertijd toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Verstrekte persoonsgegevens van de klant worden beschermd volgens de wet. REDRO.NL zal alle nodige inspanningen leveren om ongeautoriseerde toegang tot deze informatie door derden te minimaliseren. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere entiteiten voor marketingdoeleinden.

§ 12: Promoties

Hoofdactiepromoties worden aangegeven op de bovenste balk op de REDRO.NL-website en worden toegepast op elk product dat is aangewezen als fotobehang, schilderij, poster, sticker, behang of gestoffeerde panelen.
De hoofdactiepromotie geldt niet voor producten die zijn aangegeven in het tabblad Accessoires voor muurdecoratie en Lijmen voor fotobehang en behang.
De prijs die op de productpagina wordt weergegeven, is inclusief de hoofdactiepromotie.
De minimumprijs die op de productpagina wordt weergegeven, is de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen.
De standaardprijs die op de productpagina wordt weergegeven, is de geldende prijs zonder de hoofdactiepromotie.
De hoofdactiepromotie kan worden gecombineerd met andere kortingen aangeboden door Redro.
Hoofdaanbieding geldig tot nader order.

§ 13: Slotbepalingen

In zaken die niet zijn geregeld in deze algemene voorwaarden, zijn de wettelijke voorschriften van toepassing op de werking van internetdiensten en webwinkels. REDRO.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

 

 


Onze online winkel maakt gebruik van cookies en gerelateerde technologieën. Hiermee bieden wij de hoogste servicekwaliteit en garanderen wij een soepele werking van de website. Met behulp van jouw toestemming worden cookies ook gebruikt voor aanvullende metingen en analyses van het gebruik van de site. Hierdoor kunnen wij de site aanpassen aan specifieke interesses en gepersonaliseerde inhoud en reclame aanbieden.
Het beheer van jouw gegevens is in handen van Fairbox Ltd. in sommige gevallen van onze partners met wie wij samenwerken. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens vindt je in ons Privacy- en cookiebeleid.
Cookie-instellingen
Hieronder vindt u beschrijvingen van individuele categorieën cookies en de mogelijkheid om deze aan uw voorkeuren aan te passen:
Essentieel
We gebruiken ze om de website goed te laten functioneren. Hiermee kun je ongestoord door onze winkel navigeren en veilig winkelen.
Functioneel
Deze worden gebruikt om de keuzes die je op de site hebt gemaakt te onthouden, wat helpt om de site aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren en om je gebruikerservaring te verbeteren.
Analytisch
Analytische cookies meten het aantal bezoeken en verzamelen informatie over de bronnen van het verkeer naar de site. Deze cookies stellen ons in staat om te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken, om de kwaliteit van de service te verbeteren en om de inhoud van de winkel aan te passen zodat deze beter aansluit op de behoeften van onze klanten.
Marketing
Door middel van marketingcookies kunnen wij en onze partners de inhoud van advertenties afstemmen op jouw interesses. Ze worden ook gebruikt om advertenties op andere websites weer te geven.